Sunday, April 06, 2008

30 minutters daglig spildtid med login

Politiken bragte i dag et par spændende artikler med overskriften "Læger: Vi spilder tiden på it-bøvl" og "Den elektroniske tidsrøver". Artiklerne er skrevet af Line Prasz og Marie Louise Sjølie, og fortæller historien om hvordan indførslen af EPJ (elektroniske patientjournaler) har betydet at læger og sygeplejersker nu bruger uforholdsmæssigt meget tid på at skrive login og password og vente på at EPJ-systemet bliver klar. Ifølge artiklen er alle enige om at EPJ er vejen frem, men i praksis har indførslen af EPJ betydet en mere presset arbejdsdag eller at man ikke kan behandle det samme antal patienter. Hjertelæger på Gentofte hospital har opgjort deres daglige spildtid i forbindelse med login til 30 minutter om dagen.

Artiklen giver stof til eftertanke og bekræfter gammel viden omkring brugerinddragelse. Der hersker næppe nogen tvivl om at brugerne har været inddraget i udviklingen af EPJ-systemerne, men på trods af brugerinddragelsen er man ikke endt med et system, hvor kunderne langt fra tilfredse med de praktiske erfaringer. I denne blog vil jeg udfra en teknisk synsvinkel kommenterer på 2 af de områder, som fremhæves i artiklerne:
  1. Brugerne skal konstant logge sig på systemet, og det tager tid før systemet er klar til brug.
  2. Selv simple handlinger som fx at ordinere medicin kræver mange klik med musen.
Problemet med gentagne login
At lægerne konstant skal logge sig på systemet, skyldes kravene til sikkerhed. Der skal være sporbarhed i hvem der fremsøger hvilke data og det skal sikres at brugerne kun kan tilgå de informationer, som de er autoriserede til at tilgå. Uvedkommende må med andre ord ikke kunne tilgå personfølsomme oplysninger. Disse krav kan understøttes på mange forskellige måder.

Traditionelt håndteres sikkerheden ved at brugerne manuelt skal logge sig på deres system ved at taste brugernavn og kodeord. Tilsvarende, at hvis en computer har stået ubenytted hen et vist stykke tid, så bliver den sidste bruger automatisk logget af systemet. I artiklen beskrives det hvordan personalet flytter sig mellem forskellige computere, og derfor konstant skal logge sig på. Det giver sig selv, at ovenstående ikke er tilfredsstillende når der er travlhed på en afdeling.

Spørgsmålet er så, hvad man kan gøre for at opfylde de samme krav til sikkerhed og sporbarhed, men samtidig gøre det hurtigere for personalet at udføre deres arbejde? Fx kunne man gøre forsøg med brugen af RFID-chips eller lignende teknologier. Der findes eksempler på afdelinger, hvor man i dag overvåger personalets bevægelser for at sikre at de rigtige ressourcer er tilrådighed til operationer. Den samme teknik kunne bruges til at forberede evt. brugerinteraktion ved en computer. Man kunne forestille sig, at hvis sundhedsfagligt personale kommer i nærheden af udvalgte computere, så ville systemet automatisk hente brugerens seneste session ind i hukommelsen for det tilfælde at brugeren satte sig foran computeren. Forskellige grader af nærhed i forhold til computere kan derfor være styrende for om computeren blot forebereder evt. interaktion eller om skæmen decideret skifter til direkte interaktion. Når brugeren kommer helt tæt på er der måske kun behov for at indtaste kodeord eller aflæse fx et fingerafktryk for at brugeren kan få adgang til sin seneste session.

Hvis alle bevægelser i en hel afdeling overvåges, så er et er mit bud, at det er tilstrækkeligt, at brugerne autentificeres når de møder på arbejde. Dvs. at systemet aflæser en RFID-chip og at brugeren indtaster sit kodeord. Herefter er det alene et spørgsmål om at registrere, hvem der gør hvad på systemet. Et rimeligt krav ville så være, at skal autentificeres igen, hvis brugeren forlader det overvågede område og kommer tilbage igen.

Problemet med at selv simple ting bliver besværlige
I forhold til artiklens beskrivelse af hvordan en simpel ordination af medicin, også giver anledning til en langsommelig registrering, kunne det også være interessant at eksperimentere med RFID-chips. Hvis patienterne også var udstyrede med RFID-chips i deres "armbånd", ville det være muligt at hente deres journaler frem i takt med at lægen gik sin stuegang. Der ville dermed ikke være tale om et scenarie, hvor lægen først skal hente journalen frem ved sengekanten ved at indtaste et CPR-nummer, og derefter navigere frem til en elektronisk recept. Med "intelligente" systemer, som automatisk "forbereder" de mest sandsynlige handlemønstre fra brugeren, er det sandsynligt, at man kan skære en væsentlig del af ventetiden væk ved mange af de hyppigt forekommende handlinger.

Ubiquitous computing
De teknologier som kan realisere ovenstående kaldes for "Ubiquitous computing" (computerkraft i alt). I lande som Japan og Sydkorea er der afsat enorme forskningsbudgetter i forhold til udforske området. Feltet er ikke særligt synligt forskningsmæssigt i Danmark. Eksemplerne fra EPJ viser, at der er enorme effektiviseringspotentialer at hente, hvis man kan reducere spildtiden omkring fagsystemerne. Man må derfor håbe, at de første forsøg med teknikkerne i forhold til EPJ-feltet allerede er under udforskning i Danmark. Det kan kun gå for stærkt.

11 comments:

Nicolas Olszowski said...

Hej Mikkel,

ja, det er tankevækkende - jeg har en fornemmelse af at en ½ time er i underkanten - en undersøgelse fra NHS talte tilsyneladende om op til een time om dagen.

En løsning kunne være tynde klienter ala Sun's Sun Ray terminaler (som kan gengive Unix/Linux, Windows og Mac) og sikrer den mobilitet der er behov for via et Java kort.

Jeg arbejder hos Sun (skylder jeg lige at sige) og jeg kan køre fra min plads på kontoret i Nærum til en hvilkensomhelst arbejdsplads i DK, EU eller resten af Sun's kontorer og starter op på et par sekunder og ser den mail jeg ikke fik sendt da jeg smuttede ud af døren...

Og iøvrigt er det noget af det mest sikre...(hvis diverse hemmelige agent organisationers standarder er sikkert nok for os i DK, altså?)

Derudover er der nogle ergonomiske aspekter (strøm/blæser) og nogle administratvive aspekter der bør dette relevant/interessant for sundhedssektoren...

Nicolas

Mikkel Hippe Brun said...

Hej Nicolas,

Det lyder jo forjættende, og jeg mente nok at der måtte findes den slags løsninger. På sin vis er det lidt beroligende, at man med "relativt" enkel midler vil kunne forbedre brugeroplevelsen. Business casen bør være ret favorabel. Specielt i disse dage, hvor sundhedsfagligt personale er en mangelvare. Har I fået løsningen ud i sundhedssektoren? Er der nogen erfaringer, som kan dokumentere en forbedring?

- Mikkel

Nicolas Olszowski said...

Ja, vi har en del erfaringer med dette i sundhedssektoren, men ikke i Danmark endnu (andet en Proof of concepts), men en løsning som denne kan møde modstand, da der bliver en ændring i magtbalancen i og med at drift af "PC'en" går over til server afdelingen og derved bliver centraliseret (noget der er svært at sluge i DK)

Derudover har traditionelle tynde klienter haft samme problemer som de normale pc'er mht virus og mobilitet...Denne løsning som vi tilbyder, kan alt efter infrastrukturens opsætning blandes med andre tynde klienter, pc'er, bærbare og håndholdte enheder, sålænge de har en java enabled webbrowser...f.eks. på arbejde har man valgt Windows XP mens du derhjemme har en Mac og du ønsker at tilgå dine applikationer hjemmefra så kan du åbne din windows applikationer (eller den fulde desktop) og fortsætte hvor du slap...

Du kan også have en tynd klient derhjemme som er forbundet til din ADSL forbindelse (inkl. VPN) ...

En anden og reelt set mere vigtig pointe ved disse ultra tynde klienter er (efter min mening) at man i produktionen af en pc benytter ca 2 tons råmaterialer (hvoraf den ene ton er drikkevand) og at man bruger mere strøm i produktionsfasen end i pc'ens levetid...og det selvom en pc bruger 10 watt også når den er slukket pga wake on lan osv.

Jeg tror at man berettiget kan kalkulere sig frem til at man strømmæssigt kan udskifte een desktop pc med små 100 sun rays. Samt en SunRay har ca. 21 MTBF - er lige så simpel at tilslutte som en telefon m.m.

Derudover er der de driftsfordele og sikkerhedsaspekter man kan opnå...

Nå, men som du kan se et vigtigt emne - og det er ikke engang nødvendigt at gå opensource hvis man gerne vil fortsætte med at køre windows mv...

Mvh - Nicolas

Maren Paren said...

Jeg ser primært på den organisatoriske implementering af EPJ, men jeg synse det er yderst interessant at høre om ngole konstruktive løsninger.
Havde selv tænkt på dem med en RFID chip. Man kan kun undrer sig over at der ikke bliver arbejdet med nogle lidt mere visionære løsninger, når nu det er så stort et problem. En mulig forklaring er at sundhedsvæsenet - har rigeligt med at fokusere på kræftplaner, læge mangel, ventelistegaranti og ny forskning i diabetes mv. og ikke er interesseret i, eller har fået øjnene op for hvor meget IT betyder og kan betyde i deres arbejde - dvs. for patientbehandlingen.
Og de forskellige IT afdelinger rundt omkring på hospitalerne lader ikke til at have ressourcer/kompetencer til de mere visionære løsninger - og som Nicolas skriver kan der være svært at overlade noget til nogen udenfor den lokale it afdeling.

Mikkel Hippe Brun said...

Hej Maren,

Jeg ser Nicolas løsning som en lavthængende frugt, som man burde afprøve i praksis i Danmark. Er der ikke nogle forskere du kender, som kan måle på gevinsten? Tilsyneladende skal der ikke ændres ret meget i fagsystemerne, men blot opsættes nogle SunRay-terminaler og en kraftigere server. Jeg kunne forestille mig at Sun (eller en anden leverandør med en tilsvarende løsning) har en interesse i at demonstrere teknologien og kan være behjælpelig.

Jeg tror at du har ret i, at man i den konkrete implementering af et fagsystem, sikkert har nok at gøre med bare at få løsningen "i luften". Jeg tror dog ikke, at det er realistisk at en lokal IT-afdeling skal være frontløber på fx brugen af RFID til automatisk at hente en journal frem. Der er nogen der skal demonstrere at teknikken kan give en gevinst. Der skal måles med stopuret og laves kvalitative undersøgelser, som understøtter de kvantitative resultater. Enten skal en leverandør demonstrere teknikkerne i praksis eller også er det forskerne der skal på banen.

Jeg synes at det interessante ved de ting vi her har drøftet, er at det er nogle teknikker, som potentielt kan give mærkbare forbedringer for brugerne med en moderat indsats. Teknikkerne er oven i købet lette at beskrive og forstå.

Om et år ville det være dejligt at se en overskrift i Politiken a la "Simple tiltag sparer lægers tid med EPJ".

Hilsen Mikkel

Nicolas Olszowski said...

Hej Maren og Mikkel,

det med RFID er vist afprøvet andre steder og er nok ikke umuligt, men RFID er desværre ikke kommet så vidt som vi leverandører kunne ønske. Denne type løsninger er helt klart stadig på udviklingsstadiet og hvis der er danske forskere der er parate til at arbejde sammen med os så vil jeg gøre mit til for at få kontakt til interne sun forskere og se om man kunne etablere et fælles center.

Det andet (EPJ anvendelighed)som vel er det reele problem burde have været løst for længe siden. Bare sikkerhedsaspekterne giver mig kuldegysninger. Jeg har hørt om sygeplejersker der har været på "arbejde" i 30 dage i træk hvorefter it afdelingen logger vedkommende ud...dvs. resten af afdelingen kører på samme login...DS484 ville vende sig i graven.

Hvad iøvrigt med de 8 bærbare der blev stjålet for et par måneder siden i Region Hovedstaden - jeg har svært ved at tro på udsagnet om at de ikke havde data liggende på harddisken...een ting er at man mister noget men det værste er vel at miste noget man ikke ved hvad er.?

Hos CIA lignende organisationer brugte en enkel bruger hidtil 6-7 forskellig pc'er (under sit skrivebord)for at få adgang til 6-7 forskellige systemer som skulle være hermetisk adskildt - med een sun ray og en særlig sikker udgave af vort operativsystem klares dette. I denne version af OS'et sikres det at selvom jeg sidder ved en terminal med applikation A (CPR register?) og applikation B (een eller anden database?) åbne på skærmen er det mig umuligt at lave en cut'n'paste fra den ene applikation og overføre info til den anden...

Anyway - man kan løse meget ved at benytte et sikkert system hvor man ikke logger folk af en applikation efter 20 minutter og ved at indføre 'simplified logon'- med min model kan brugeren f.eks. nøjes med at logge på de forskellige applikationer (EPJ, PACS, Admin etc) om morgen (eller først efter 5 dages inaktivitet) og så bevæge sig rundt på gangene med et java kort om halsen og en login tid der max skal tage 5 sekunder (brugernavn/password)

Som I mange andre situationer er der større politiske udfordringer fremfor tekniske...

Hvis I kender dem man skal tale med er de velkomne til at kontakte mig på mobil 23 33 01 41.

Mvh - Nicolas

Maren Paren said...

Ja, det kunne være spænden at måle effekterne af et sådan "forsøg". Jeg tror helt sikkert der er noget at hente både på de "hårde" effekter som fx tid, men også de mere bløde effekter som brugernes tilfredshed. Begge dele er vigtigt for at få lægerne og sygeplejerskene over den barriere der hedde "det er bare for langsomt og det virker ikke" - hvis man kunne komme af med den og arbejde konstruktivt med hvordan man også kan forbere selv brugssituationen, ja så tror jeg der er rigtig meget at hente bde tidsmæssigt og behandlingsmæssigt. Det gad jeg godt måle nogle effekter på :)
Det jeg ikke forstår er, at nå denne teknologi er kendt brugt og, lyder det som om, på alle måder attraktiv. Hvorfor er der så ikke nogen der anvender det i sundhedsvæsenet - det er trods alt en rimelig stor sektor med mange ansatte og rigtig mange computere???

Mht til overskriften i Politiken, arbejder jeg allerede på at vise at små tiltag kan forbedre effekten, men det er mere menneskelige/organsiatoriske tiltag - netop fordi vi ikke rigtig kan rykke på teknikken. Men i det arbejde støder jeg på alle frustrationerne over teknikken og der er mange... så jeg ville ønske at man kunne arbejde på flere fronter og dermed give sundhedspersonalet nogle bedre arbejdsbetingelser. Det så jeg gerne i Politiken :)

Maren

Mikkel Hippe Brun said...

Hej Nicolas og Maren,

Jeg faldt over en spændende artikel på Innovationlabs hjemmeside om Jan Bardam's arbejde med "Pervasive Healthcare og iHospital" (http://www.innovationlab.dk/da/node/755). Et forsøg på at udnytte RFID-teknologi til at sikre en bedre koordination og ressourceudnyttelse inden for sundhedssektoren. Der er altså nogen der arbejder med dette felt i DK! Lad os se, om vi ikke kan få skabt nogle kontakter.

- Mikkel

Maren Paren said...

Ja, et spændende projekt. Har også hørt om ligenden projekter i Norge. Jeg syens det er nogle gode projekter som der selvfølgelig skal laves, men jeg forstår ikke hvorfor man ikke starte med at løse de mere basale problemer, som fx svartider, log-in og samspilsproblmerne (på hospitalet kan de ikke skifte mellem forskellige programmer med alt tab som vi andre kan - de skal logge sig ind og ud for at se medicinen på en patient og derefter logge ind i et nyt program for at se røgtenbillederne på samme patient).
Men derudover er der vist gang i et projekt på bispebjerg hvor man eksperimentere med biometrisk login...

Nicolas Olszowski said...

ja, login logud ville være godt at løse. Jeg tror at ved at virtualisere applikationerne og benytte en terminalløsning som den jeg nævner CIA/NSA benytter (og DTU/KU mfl.) kan man klare dette. Grunden til problemet er sikkerhedsbekymringerne som disse sikkerhedsorganisationer naturligvis også har.

Mvh - Nicolas

Anonymous said...

god start