Sunday, September 25, 2011

Gratis e-faktura via NemHandel? Kan det være rigtigt?

Jeg bliver ofte spurgt om det virkeligt kan være rigtigt, at Tradeshift gør det muligt at sende gratis e-faktura til NemHandel. En simpel søgning på nettet om NemHandel returnerer en masse annoncer for tjenester der tilbyder afsendelse til Nemhandel for 2-3 kr pr. faktura. Hvorfor skulle man betale for den slags, hvis der er et gratis alternativ? Og hvis Tradeshift gør det gratis, hvorfor gør vi så ikke mere ud af at fortælle om det?For at besvare det første spørgsmål. Ja - med Tradeshift er det 100% gratis at sende elektroniske regninger til NemHandel. Hvis ikke din virksomhed befinder sig på C20 indekset eller er blandt verdens 1000 største, så er det faktisk 100% gratis at udveksle regninger med hvem som helst. Det være sig elektronisk eller som en email med vedhæftet PDF. Tanken med Tradeshift er at det skal være muligt at udveksle e-fakturaer og andre forretningsdokumenter med alle kunder og leverandører på en samlet platform.

Kernen i Tradeshift er virksomhedens forretningsnetværk. Man inviterer kunder og leverandører til at blive en del af ens netværk, og så udveksler man dokumenter og status-meddelelser med netværket. Man kan også udveksle dokumenter med kunder der ikke er en del af ens netværk - så sker med med email og PDF.

Når man sender en e-faktura til en kunde på NemHandel, så skal man selv oprette kunden i sit forretningsnetværk, og angive at kunden befinder sig på NemHandel. Det er ret let - se et eksempel på en registrering nedenfor:


Mao. det er super let at sende fakturaer fra Tradeshift - både via NemHandel, via dit forretningsnetværk på Tradeshift og via email.

Det sidste spørgsmål er så, hvorfor vi ikke gør mere ud af at fortælle om alt det vi kan omkring NemHandel?

Vi har selv været en central del af indførslen af elektronisk fakturering i Danmark. Jeg stod mere eller mindre alene med tilretningen af alle de tekniske standarder (OIOXML) tilbage i 2004, da det hele skulle på plads. Det var undertegnede og Christian Lanng, der i foråret 2005 skrev det første notat om visionen for det, som vi i dag kender som NemHandel. Og hele arkitekturen for NemHandel blev lavet i juleferien 2005.

Den korte forklaring er, at vi har "sejret af helvede til". Danmark er et foregangsland hvad angår udrulningen af elektronisk fakturering til offentlige myndigheder. Nu er det den private sektor der skal høste fordelene, og der har vi valgt at satse på nogle af verdens største virksomheder. Dem er der også nogle stykker af i Danmark, og vi er stolte af at være leverandører til flere af dem. Men mange af denne type virksomheders leverandører befinder sig i udlandet, og Tradeshift er en global platform med brugere i over 190 lande. Det betyder at vores marketingsindsats er rettet mod et globalt marked af store virksomheder og deres underleverandører, og det er årsagen til at vi ikke gør et særligt nummer ud af vores understøttelse for NemHandel, som i bund og grund er et dansk fænomen.

Men fortvivl ikke - Danmark er på rette kurs med OIOUBL og deltagelsen i PEPPOL-projektet, som forbinder Danmark med resten af Europa i en fælles infrastruktur. Vi ser frem til at hjælpe endnu flere danske virksomheder med at høste fordelene ved elektronisk fakturering og tættere relationer med kunder og leverandører.